دومین دوره ازدواج دانشجویی چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی آغاز گردیده است .

1.مهلت ثبت نام از تاریخ 97/09/01 می باشد.

2. دانشجویان و مدرسان جهت ثبت نام می بایست به سایت www.ezdevaj.org مراجعه نمایند .

3.تاریخ عقد قابل قبول جهت ثبت نام در این دوره از ازدواج دانشجویی اول فروردین 1396 تا اول آذر 1397 است .

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۶