افتتاح نمایشگاه چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹

افتتاح نمایشگاه نخستین جشنواره رویش دانشگاهی (رقابت آثار دانشجویان کانون‌های فرهنگی مجتمع در بخش‌های هنری در مرحله دانشگاهی جهت ارسال آنها به مرحله کشوری) 

دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷  مکان نگارخانه فرهنگسرای دانشجویی  زمان ۱۲:۳۰

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۱