مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی خوزستان به عنوان مرکز برتر چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰

انتخاب مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی خوزستان به عنوان مرکز برتر

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی خوزستان در سطح بندی و ارزشیابی مراکز علمی کاربردی سال ۹۷ در بین مراکز علمی کاربردی کشور یکی از مراکز برتر معرفی شد.

 این مرکز توانست جز۱۷مرکز برتر کشور از بین ۶۰۰ مرکز علمی کاربردی انتخاب و معرفی شود.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۳