جشن فارغ التحصیلی چاپ
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۰

نخستين جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي استان خوزستان

دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

تالار اجتماعات شهرک نفت

فارغ التحصیلان یکی از تاریخ های ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ جهت ثبت نام تا روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ به مدیریت فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایند.

ظرفیت محدود بوده و اولویت با فارغ التحصیلانی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  مدیریت فرهنگی و دانشجویی

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۶