چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
خانه / آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

  •  معاونت آموزشی
  •  تحصیلات تکمیلی 
  •  معاونت دانشجویی-فرهنگی
  • معاونت پژوهشی
ردیف موضوع فرم لینک دانلود شماره فرم مخاطب
۱ بررسی مشکلات دانشجویی دانلود ۱ دانشجو
۲ درخواست حذف ترم دانلود ۲ دانشجو
۳ پذیرش و تطبیق واحدهای درسی دانلود ۳ دانشجو
۴ درخواست از معاونت آموزشی دانلود ۴ دانشجو
۵ بازبینی و تغییر نمره توسط استاد دانلود ۵ دانشجو
۶ درخواست مرخصی تحصیلی دانلود ۶ دانشجو
۷ درخواست انتقال موقت (مهمان) دانلود ۷ دانشجو
۸ اخذ درس بصورت معرفی به استاد دانلود ۸ دانشجو
۹ درخواست انصراف از تحصیل دانلود ۹ دانشجو
۱۰ مجوز استفاده از کلاس دانلود ۱۰ دانشجو
۱۱ انتخاب واحد با تاخیر دانلود ۱۱ دانشجو
۱۲ مفقود شدن مدارک دانلود ۱۲ دانشجو
۱۳ استشهاد محلی دانلود ۱۳ دانشجو
۱۴ ارزشیابی از دانشجویان برتر دانلود ۱۴ دانشجو
۱۵ جدول فهرست تحویل با تاخیر تک برگی سئوال دانلود ۱۵ آموزش
۱۶ جدول فهرست تحویل با تاخیر پاسخنامه از مخزن دانلود ۱۶ آموزش
۱۷ جدول فهرست اساتید غایب در آزمون فاینال دانلود ۱۷ آموزش
۱۸ صورتجلسه تحویل گزارشهای کمیته انضباطی دانلود ۱۸ آموزش
۱۹ تجهیزات مورد نیاز گروه و اساتید دانلود ۱۹ آموزش
۲۰ اعلام نمره معرفی به استاد دانلود ۲۰ گروه
۲۱  طرح درس دانلود ۲۱ استاد
۲۲ انتخاب کارمند نمونه دانلود ۲۲ آموزش
۲۳ صلاحیت عمومی دانلود ۲۳ نظارت
۲۴ خوداظهاری سوابق آموزشی-پژوهشی دانلود ۲۴ نظارت
۲۵ ارزشيابي كارگروه بررسي توانايي علمي دانلود ۲۵ نظارت
۲۶ رای نهایی کارگروه صلاحیت علمی دانلود ۲۶ نظارت
۲۷ حذف تکدرس دانلود ۲۷ دانشجو
۲۸ گواهی سابقه تدریس دانلود ۲۸ استاد
۲۹ اعلام نمره تکدرس کارشناسی دانلود ۲۹ گروه
۳۰ اعلام نمره تکدرس کارشناسی ارشد  دانلود ۳۰ گروه
۳۱ تقاضای بازبینی برگه  دانلود ۳۱ دانشجو
۳۲ تقاضای تصحیح دوباره برگه  دانلود ۳۲ دانشجو
۳۳ تقاضای ترفیع سالانه  دانلود ۳۳ استاد
۳۴ تعهدنامه انتخاب واحد ورودی بهمن  دانلود ۳۴ دانشجو
۳۵ اعلام نمره خودخوان  دانلود ۳۵ گروه
۳۶ ترمیم انتخاب واحد دستی  دانلود ۳۶ دانشجو
۳۷ اعلام برنامه زمانبندی کلاسهای جبرانی  دانلود ۳۷ گروه
۳۸ تعهد نامه شرکت در آزمون پایانترم بصورت مشروط  دانلود ۳۸ دانشجو
۳۹ مدارک مورد نیاز جهت حضور در جلسه مصاحبه علمی  دانلود ۳۹ استاد
۴۰ شرایط اختصاصی پیشنهادی متقاضیان تدریس (حق‌التدریس)  دانلود ۴۰ استاد
۴۱ محورهای سئوالات پیشنهادی در مصاحبه علمی-عمومی متقاضیان تدریس  دانلود ۴۱ استاد
۴۲ روند جذب متقاضی حق التدریس جدید  دانلود ۴۲ استاد
۴۳ فرمت خام نامه تقاضای تدریس در گروه آموزشی- ویژه متقاضیان حق التدریس  دانلود ۴۳ استاد
۴۴ گواهی رتبه اول فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانلود ۴۴ دانشجو
۴۵ تقاضای کاردانی در رشته دانلود ۴۵ دانشجو
۴۶ حذف دانشجو بعلت غیبت غیرموجه دانلود ۴۶ دانشجو

بخش ۱ – فرم های آموزشی

ردیف عنوان فرم ها لینک دانلود شماره فرم
۱ انصراف از تحصیل دانلود ۱۸
۲ بازبینی نمرات دانلود ۱۹
۳ بررسی موارد آموزشی دانلود ۲۰
۴ تمدید سنوات ترم پنجم دانلود ۲۱
۵ اخذ واحد خودخوان دانلود ۲۲
۶ تقاضای دانش آموختگی به شیوه آموزش محور دانلود ۲۳
۷ مرخصی تحصیلی دانلود ۲۴
۸ شرکت در جلسه دفاع دانلود ۲۵

بخش ۲ – فرم های پایان نامه

ردیف عنوان فرم ها لینک دانلود شماره فرم 
۱ انتخاب استاد راهنما دانلود  ۱
۲ انتخاب استاد مشاور دانلود  ۲
۳ درخواست تصویب پیشنهاده دانلود ۳
۴ ثبت پیشنهاده در ایرانداک دانلود ۴
۵ گزارش پیشرفت کار پایان نامه دانلود  ۵
۶  درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانلود  ۶
۷ تعیین جلسه دفاع از پایان نامه دانلود  ۷
۸ دعوت نامه از هیئت داوران پایان نامه دانلود  ۸
۹ دستاوردهای پژوهشی دانلود  ۹
۱۰ ارزشیابی پایان نامه دانلود  ۱۰
۱۱ درجه بندی علمی دانلود  ۱۱
۱۲ صورت جلسه دفاع دانلود  ۱۲
۱۳ گزارش اصلاحات دانلود  ۱۳
۱۴ تایید اصلاحات دانلود  ۱۴
۱۵ مجوز صحافی دانلود  ۱۵
۱۶ ثبت پایان نامه در ایرانداک دانلود  ۱۶
۱۷ تحویل نسخ دانلود  ۱۷
دانلود کلیه فرم ها بصورت یکجا از اینجا دانلود نمایید.

در این قسمت می توانید راهنمای نگارش پایان نامه و پیشنهاده را دانلود نمایید.